RedSocks Security CEO Floris van den Broek

RedSocks Security gaat samenwerking aan met Hiscox om polishouders een Cyber Security oplossing te bieden

Den Haag, 23 november 2016 – RedSocks Security gaat samenwerking aan met Hiscox om de klanten, die een Cyber & Data Risks verzekeringspolis hebben afgesloten op het vlak van Cyber Security, te ondersteunen.

Om inzicht te verkrijgen in de stand van zaken wat betreft het IT-netwerk van de Hiscox klant wordt een Cyber Security Scan uitgevoerd. Hiermee wordt in een periode van 1 à 2 weken een inventarisatie uitgevoerd van de Cyber-veiligheid van het netwerk.

Yasin Chalabi, Manager PI & Cyber en Data Risks van Hiscox, wijst erop dat veel traditionele security-oplossingen defensief zijn, voornamelijk gericht op het controleren van inkomend internetverkeer. “Dat is van groot belang, maar niet meer voldoende in een tijd waarin nieuwe vormen van malware zich razendsnel ontwikkelen en zich al in netwerken bevinden.”

De RedSocks Security Scan wordt uitgevoerd op basis van de RedSocks Malicious Threat Detection (MTD) oplossing. Deze innovatieve beveiligingsoplossing scant continu en in real-time een netwerk, om kwetsbaarheden op te sporen en te registreren. De bevindingen van de scan worden helder beschreven in een rapport en voorzien van aanbevelingen.

Door de samenwerking tussen Hiscox en RedSocks Security wordt het mogelijk om voor klanten de Cyber Security risico’s en daarmee de kans op schade sterk te verminderen. Tevens helpt de gezamenlijke oplossing om te voldoen aan de Meldplicht Datalekken, waarmee de kans op aansprakelijkheid van de bestuurders ook sterk verminderd kan worden. Daarbij komen de positieve effecten door beperking van reputatieschade. De klant kan meeprofiteren van deze lagere risico’s in de vorm van lagere premies.” -Floris van den Broek, CEO RedSocks Security.

Over RedSocks Security:
RedSocks Security is een leverancier van Cyber Security oplossingen en een partner van de ”The Hague Security Delta”, gevestigd in Den Haag, Nederland. Opgericht in 2012 heeft RedSocks Security Malicious Threat Detection ontwikkeld, waarin elk uur updates van meer dan 50.000 indicatoren van dreigingen worden doorgevoerd. Dit stelt klanten in staat kwaadaardige gedragingen en bestemmingen te monitoren. RedSocks Security heeft in 2015 een Award gewonnen voor de Beste Start-up in Nederland en is in 2016 genomineerd voor de Beste Security Provider award.

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met RedSocks Security:
Netania Engelbrecht, netania.engelbrecht@redsocks.nl, +31 6 20 15 67 87

Back to overview